ENERGY RENT Slovensko s.r.o. je špecializovaná spoločnosť na riešenie problematiky napájania elektrickou energiou rýchlym, ekonomickým a dostupným spôsobom naozaj pre každého a to prenájmom dieselagregátov (elektrocentrál) a služieb na potrebnú dobu.

Základné portfólio produktov a služieb obsahuje:
- Prenájom zariadení (dieselagregáty (elektrocentrály) záložné zdroje, rozvodné systémy (kabeláž a rozvádzače) 
- Zmluvný pohotovostný program EMERGENCY pre okamžité riešenie problému s náhlymi výpadkami elektrickej siete NONSTOP
- Doprava zariadení na miesto prevádzkovania a späť KAMKOĽVEK v rámci EU.
- Inštalácia na mieste prevádzkovania KDEKOĽVEK v rámci EU.
- Revízia pripojenia prenajatých zariadení na zákaznícke rozvody.
- Odborná obsluha počas prenájmu.
- Doplňovanie pohonných hmôt, aj do zariadení klienta.
- Servis dlhodobo prenajatých zariadení, zariadení vo vlastníctve klienta.
- Úplné prevádzkovanie dlhodobo prenajatých zariadení.
- Technická podpora zákazníkov 24 hodín denne - HOTLINE NONSTOP +421 911 406 058.