Prezentacia

  • Teaser
  • Teaser
  • Teaser

MOBILNÉ DIESELAGREGÁTY 20 - 250 [kVA]

      

MOBILNÉ DIESELAGREGÁTY vo výkonových radách 20 - 250 [kVA].
Tieto zariadenia je možné prepravovať dopravou do 3,5 [t] (viď. obrázok).
K preprave zariadení využívame off-roady typu Nissan Navara.
Tento druh prepravy zariadení je ekonomické a zároveň veľmi rýchle.
Vďaka rýchlosti sa tento druh prepravy využíva veľmi často pri službe EMERGENCY.


STABILNÉ DIESELAGREGÁTY 10 - 1200 [kVA]

        STABILNÉ DIESELAGREGÁTY vo výkonových radách 10 - 1200 [kVA]. 
Tieto zariadenia je možné prepravovať dopravou nad 3,5 [t].
K preprave zariadení využívame autá s hydraulickou rukou a tahače.
Manipulácia pri výkonových radách nad 460 [kVA] je nutné nakladať žeriavom AD28/35.

Vďaka nosnosti sa tento druh prepravy využíva pri preprave stabilných zariadení s výššou
hmotnosťou, alebo pri prepravé viacerých zariadení súčasne.

PRENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY 3 - 7 [kVA]

        PRENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY vo výkonových radách 3 - 7 [kVA]. 
Tieto zariadenia je možné prepravovať dopravou do 3,5 [t].
K preprave zariadení využívame autá typu Ford Transit.
Tento druh prepravy zariadení je ekonomické a zároveň veľmi rýchle.
Vďaka rýchlosti sa tento druh prepravy využíva veľmi často pri službe EMERGENCY.

ROZVODNÉ SYSTÉMY / KABELÁŽ / OSVETĽOVACIE STOŽIARE

        ROZVODNÉ SYSTÉMY: Prenosné plastové rozvádzače 32A, 63A, 125A
KABELÁŽ: prúdová zaťažiteľnosť 32A, 63A, 125A v štandardnej dĺžke 25m
PRIPOJOVACIE VODIČE: CHBU 35 - 240 mm2 v štandardnej dĺžke 25m
OSVETĽOVACIE STOŽIARE: teleskopické 5,5m so 4 svetelnými sodikovými vaňami 400W